LT EN
mediologija medijų mokslas
Originalo forma medio(a)logy
Susiję žodžiai medializacija, medija

Vartosenos pavyzdžiai

Pasak prancūzų mokslininko Regis Debray, kuriančio medijų mokslo ''mediologijos'' sistematiką, „mediologijos tikslas yra ištirpdinti sieną, kuri skiria technologijas, iki šiol Vakarų tradicijoje suvokiamas kaip antikultūrą, ir kultūrą, suvokiamą kaip antitechnologijas". Literatūra ir menas (inter.) 2005.

Mediologija, kaip kultūrologinė perorientacija. inter. inf. 2005.

Nepaisant savo priesagos, mediologija nepretenduoja į „mokslo" statusą, dar mažiau į „naujo" statusą (nes savaime ji nėra joks išradimas). intern. inf. 2006.