LT EN
platforma2 kompiuterinė sistema, reikalinga tam tikrai programinei įrangai paleisti ir naudoti (Enciklopedinis kompiuterijos žodynas)
Originalo forma platforma
Susiję žodžiai platforma1, platforminis

Vartosenos pavyzdžiai

Technologijų ir programinės įrangos sprendimai apima tinklo paslaugas, tarpinę programinę įrangą, saugumą ir gaires, pavyzdžiui:
a) saugi ir patikima ryšių platforma, kur valstybės valdymo institucijos galėtų keistis duomenimis;
b) saugi ir patikima įvairių duomenų srautų valdymo sistema;
c) bendra priemonė daugiakalbėms bendradarbiaujančioms interneto svetainėms valdyti;
d) akreditacijos platforma, skirta klasifikuotai informacijai tvarkyti. Europos Parlamento sprendimas, 2004-04-21.

Sukurti centralizuotą duomenų mainų platformą duomenų mainams tarp valstybės institucijų ir įstaigų teikiant elektronines viešąsias ir administracines paslaugas. Žin. 2006, Nr. 120-4568, LRV nutarimas.

Įgyvendinant šį projektą, įsigyta duomenų mainų platforma, skirta duomenų mainams tarp institucijų, atsakingų už viešųjų ir administracinių paslaugų elektroniniu būdu teikimą, įgyvendinti. Priėmė LRV, 2009-09-09.