LT EN
Dalintis Facebook'e

Tyrimai

Naujųjų skolinių duomenų bazė (NSDB) pirmiausia buvo suprogramuota kaip įrankis naujajai skolintai leksikai tirti. Jos pagrindu parengtas teminis elektroninio žurnalo „Taikomoji kalbotyra“ (www.taikomojikalbotyra.lt) numeris „Naujųjų lietuvių kalbos skolinių tyrimai“ (2014, sud. ir red. Loreta Vaicekauskienė). Naujieji skoliniai čia aptariami iš kelių disciplinų perspektyvos – sociolingvistikos, morfologijos, leksikografijos ir terminologijos, žr.:
 
Daiva Murmulaitytė, Skolinių vartosena ir pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne: barbekiu atvejis
Laima Nevinskaitė, Kam reklamai skoliniai? Leksikos skoliniai reklamos tekstuose
Laima Nevinskaitė. Daugiakalbė reklama lietuviškuose žurnaluose 1993–2003 metais
Jurgis Pakerys, Naujųjų skolinių duomenų bazės veiksmažodžių morfologija
Loreta Vaicekauskienė, Skolos bijosi – turtų nepadarysi. Leksikos skolinimosi poreikiai ir polinkiai 1991–2013 m. rašytiniuose tekstuose
Loreta Vaicekauskienė, Ineta Dabašinskienė, Laura Kamandulytė-Merfeldienė. Naujųjų skolinių morfologinis adaptavimas: produktyvumo modeliai
Rasuolė Vladarskienė, Naujos tarptautinių žodžių reikšmės administracinėje lietuvių kalboje 

Publikacijos, iš dalies paremtos NSDB medžiaga:
 
Girčienė, Jurgita. 2005a. Naujųjų skolinių atitikmenys: struktūra ir vartosena. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.
Girčienė, Jurgita. 2005b. Neologizmų integracija į tekstą. Žmogus ir žodis 1(7), 78–82. 
Girčienė, Jurgita. 2008. Italų kulinarijos svetimžodžiai. Kalbos kultūra 81, 192–205. 
Ryklienė, Asta. 2000. Nauji nekaitomi žodžiai dabartinėje lietuvių kalboje. Acta Linguistica Lithuanica. Lietuvių kalbotyros klausimai 42, 22–31. 
Vaicekauskienė, Loreta. 2007. Naujieji lietuvių kalbos svetimžodžiai: kalbos politika ir vartosena. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.
Vaicekauskienė, Loreta. 2008. Nauji naujųjų skolinių norminimo klausimai. Kalbos kultūra 81, 65–79. 

Dėmesio kolegoms ir studentams!
 
Jei naudosite NSDB tyrimams, kviečiame pasidalinti savo publikacijomis šioje svetainėje.