LT EN
harmonizuoti suderinti, pvz., teisės aktus
Originalo forma < harmonia
Atitikmenys suderinti, pritaikyti
Susiję žodžiai harmonizacija, harmonizavimas, harmonizavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Komisijos pateiktame aiškinamajame memorandume ir vėlesniuose Komisijos atstovo paaiškinimuose Tarybos darbo grupių posėdžių metu nurodoma iš esmės tik tai, kad Europos Sąjungos valstybėse narėse daroma daug sunkių intelektinės nuosavybės teisės pažeidimų ir vien dėl to savaime būtina harmonizuoti baudžiamuosius įstatymus visoje Europos Sąjungoje. Komiteto išvada, 2006-10-30.

Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad minėta direktyva iš esmės siekiama harmonizuoti tam tikrus kredito (o ne finansų) įstaigų veiklos aspektus. Departamento išvada įst. pr., 2006-04-12.

ES koordinavimas padės didinti didėjančios paramos teikiamą naudą ir stiprinti tarptautines pastangas labiau harmonizuoti bei derinti paramą. Komisijos komunikatas, 2006-12-21.

NUTS nomenklatūrą naudoja EUROSTATAS kaip pagrindą rinkti, plėtoti ir harmonizuoti ES regioninę statistiką ir atlikti regionų socialinę ir ekonominę analizę. EK, gairės, 2006-03-04.