LT EN
technopolis teritorija, kurios veikla susijusi su inovacijomis
Originalo forma < technē; polis
Susiję žodžiai techno, technomuzika

Vartosenos pavyzdžiai

Joms būtų parengti plotai pradinės gamybos stadijai, infrastruktūra plėtojama ne miesto centre, taip išvengiant griežtų aplinkosaugos reikalavimų gamybai, būtų toliau atliekamos visos technopoliams būdingos papildomosios verslo paramos funkcijos: prototipų gamybos organizavimas, projektavimas ir dizaino paslaugos. Žin. 2008, Nr. 134-5201, LRV nutarimas.

Technologijų perdavimas ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), mažų įmonių ir kitų įmonių bei universitetų, visų rūšių aukštesniojo švietimo įstaigų, regionų valdžios institucijų, mokslinių tyrimų centrų ir mokslo bei technologijų polių (mokslo ir technologijų parkų, technopolių ir t. t.) bendradarbiavimo tinklų tobulinimas. Oficialusis leidinys L, 2007-02-15, Nr. 45.