LT EN
terminalas galinis įrenginys, išvykimo ar atvykimo vieta
Originalo forma terminal

Vartosenos pavyzdžiai

Įrengti kruizinių laivų terminalą. Žin., 2003, Nr. 116-5282, LRV nutarimas.

Uosto įrenginys (terminalas) - Susitariančiosios Vyriausybės ar Paskirtosios institucijos nustatyta vieta, kur vyksta laivo/uosto sąveika. Tai apima atitinkamai tokias zonas, kaip inkaravietės, laukimo prieplaukos ir prieigos iš jūros pusės. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, reglamentas.

T v i r t i n u pridedamą Pavyzdinę laikinojo prekių saugojimo sandėlio (importo ir eksporto terminalo) aptarnavimo sutartį. Žin. 2006, Nr. 116-4433, įsakymas.

Oro uoste vienas terminalas gali skirtis nuo kito, todėl paslaugų lygis ir kokybė įvairiuose terminaluose gali būti nevienodi: keleivių rinkliava tame pačiame oro uoste taip pat gali būti nevienodo dydžio priklausomai nuo pačių terminalų kokybės, amžiaus ir nusidėvėjimo laipsnio. EK pasiūlymas, 2007-01-24.