LT EN
glokalizacija ekonominis ir sociokultūrinis reiškinys, susiejantis globalizaciją ir lokalizaciją
Originalo forma glocalisation

Vartosenos pavyzdžiai

Glokalizacija - tai terminas, skirtas žymėti, kaip globalios tendencijos yra pritaikomos vietinėms reikmėms. intern. inf. 2004.

Susikuria globalizacijos antipodas - glokalizacija, kuri tarsi „įkalina" tylinčiąsias mases dėl pajamų stygiaus, ligų, amžiaus, negalios ir pan. Ištisi sluoksniai globalizacijos sąlygomis marginalizuojasi - kai kurie lieka gyventi tik iš socialinių išmokų, kiti nesugeba pragyventi iš menkų atlyginimų, tretiems belieka prieglaudos ir „patiltės". inern. inf. 2006.

Šiandien, kai tiek daug kalbame apie globalizaciją, atsiranda ir naujas terminas glokalizacija (angliškai glocalisation). inter. inf. 2008.