LT EN
logistika aprūpinimas medžiagomis ir įrengimais, jų tiekimas (Interleksis)
Originalo forma logistikē
Susiję žodžiai logistas, logistinis

Vartosenos pavyzdžiai

Lietuvos organizuotos nusikalstamos grupės vysto logistiką organizuodamos ir kontroliuodamos narkotikų tranzitą, bet nevykdo vietinės narkotikų prekybos. Ataskaitos priedas, 2004-04-21.

Šiuo pagrindu bus užtikrintas misijų administravimas laiku, jų logistika ir aprūpinimas, pasinaudojant 4.1. punkte išvardytomis priemonėmis. EK komunikatas, 2005-04-20

Įdiegti ir taikyti priemones, kurios daugiausia priklauso kitiems sektoriams, kaip antai logistika (pvz., apsauginių priemonių, medicinos prietaisų ir kitų atsakomųjų priemonių atsargų, išteklių ir būtiniausių reikalavimų nustatymas). EK komunikatas, 2005-11-28.

Šengeno priemonės lėšos, skirtos atsakingajai institucijai logistikos ir veiklos išlaidoms padengti. Žin. 2006, Nr. 29-1000, LRV nutarimas.

Transportas yra neatskiriamas logistikos tiekimo grandinės elementas. Komisija sutelkia dėmesį į krovininio transporto logistiką ir visas vežimo rū'b1šis. Nagrinėjama didelė sričių įvairovė, pvz., grynai vienos vežimo rū'b1šies logistika ir daugiarū'b1šė logistika. EK komunikatas, 2006-07-14.

Žvejybos įmonės naudojasi visomis Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste veikiančiomis laivų remonto, statybos ir logistikos įmonių paslaugomis. Žin. 2007, Nr. 76-3014, LRV nutarimas.

2001 m. baltosios knygos laikotarpio vidurio apžvalgoje pabrėžiama, kad logistika atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant tvarų bei konkurencingą judumą Europoje ir padeda siekti kitų tikslų – švaresnės aplinkos, energijos tiekimo saugumo ir transporto saugos bei saugumo. Krovininio transporto logistika daugiausia susijusi su krovininio transporto operacijų planavimu, organizavimu, valdymu, kontrole ir atlikimu tiekimo tinkle. EK komunikatas, 2007-10-18.

Priemonės tikslas – modernizuoti ir plėsti geležinkelių transporto infrastruktūrą, didinti linijų pralaidumą, tobulinti transportavimo paslaugas ir aptarnavimo kokybę, plėtoti multimodalinio transporto infrastruktūrą, skatinti interoperabilumą ir viešųjų logistikos centrų steigimą. Žin. 2008, Nr. 95-3721, LRV nutarimas.