LT EN
startuoti pradėti veikti, vykti, vykdyti
Originalo forma start
Susiję žodžiai startinis, startas

Vartosenos pavyzdžiai

Elektrinė, jei to reikalauja perdavimo sistemos operatorius, turi paruošti generuojantį šaltinį taip, kad jis sugebėtų startuoti po visiško elektros sistemos „užgesimo". Žin. 2002, Nr. 3-88, įsakymas.

Tai leistų Lietuvos mokslininkams ir verslo subjektams 2006 m. pradėti vykdyti naujus aukštųjų technologijų projektus (juose verslas dalyvauja su savo lėšomis), galėtų startuoti valstybės užsakymų ir lituanistinių tyrimų programos. Komiteto išvada, 2005-11-18.

Kroatija sėkmingai startavo stojimo derybose. EK komunikatas, 2006-11-08.

Būtinas naujoviškas požiūris į tai, kaip didinti jaunimo gerovę ir galimybes sėkmingai „startuoti" gyvenime. EK komunikatas, 2007-11-20.