LT EN
interaktyvumas abipusio ryšio su naudotoju palaikymas (apie kompiuterinę įrangą)
Originalo forma interactive
Atitikmenys sąveika
Susiję žodžiai interaktyvus, interaktyviai

Vartosenos pavyzdžiai

Viešosios paslaugos į internetą bus perkeliamos laipsniškai – nuo informacinio pobūdžio paslaugų iki visiško interaktyvumo. Žin. 2004, Nr. 69-2399, LRV nutarimas.

Mokslinių tyrimų projektai, bandomieji diegimo projektai, tam tikrais atvejais Struktūrinių fondų parama, politikos studijos ir bendros specifikacijos susijusiose EB programose padės patenkinti vartotojų poreikius, daugiausia dėmesio skiriant ekonomiškiems sprendimams pritaikymo asmeniniams poreikiams, vartotojų interaktyvumo ir e. vyriausybės daugiakalbystės srityse. EK komunikatas, 2006-04-25.

Užtikrinti, kad visi Europos piliečiai galėtų gauti didžiausią naudą iš IRT produktų ir paslaugų, padidinti įtrauktį, sklandžią prieigą ir viešojo intereso paslaugų interaktyvumą. Official Journal L, 2007-02-22, Nr. 54, sprendimas.

Numatoma pasiekti visišką interaktyvumą elektroninio informacijos platinimo srityje. Žin. 2007, Nr. 92-3695, LRV nutarimas.