LT EN
multimodalumas daugelio sąsajų buvimas
Originalo forma multimodal
Susiję žodžiai intermodalus, modalus, multimodalus

Vartosenos pavyzdžiai

Siekiant užtikrinti aukštą investicijų projektų įgyvendinimo kokybę, infrastruktūros objektai rekonstruojami ar statomi laikantis multimodalumo (kombinuoto transportavimo), eismo saugumo, paslaugų kokybės tobulinimo, greičio padidinimo ir techninio suderinamumo principų. Žin. 2004, Nr. 33-1071, įsakymas.

Įgyvendinant investicinius projektus, koridoriai plėtojami taikant multimodalumo, eismo saugos, aptarnavimo kokybės gerinimo, greičio didinimo ir tarpusavio sąveikos principus. Žin., 2004, Nr. 123-4486, LRV nutarimas.