LT EN
mikrosubjektas labai maža įmonė
Originalo forma micro-subject
Atitikmenys mikroįmonė
Susiję žodžiai mikrokreditas

Vartosenos pavyzdžiai

Šiomis aplinkybėmis taip pat reikia pažymėti, kad Komisija žino, jog valstybės narės ir toliau turi tikrinti bei stebėti, ar mikrosubjektai, kurioms netaikomos Ketvirtosios bendrovių teisės direktyvos nuostatos, tebeatitinka tokių bendrovių kriterijus ar jų nebeatitinka. EK pasiūlymas, 2009-02-26.

Todėl norint taikyti direktyvos nuostatas įmonėms, kurioms nustatytos mažesnės bendros balanso sumos ir grynosios apyvartos ribos, palyginti su labai mažoms įmonėms nustatytomis ribomis, reikėtų nustatyti labai mažų įmonių – mikrosubjektų – pogrupį. EK pasiūlymas, 2009-03-19.

Lietuvos Respublikos teisės aktuose labai mažoms įmonėms apibrėžti vartojama „mikroįmonės" sąvoka, todėl siekiant išvengti dviprasmiškumo teisės aktų sąvokų traktavime, pasiūlyti atsakingai institucijai pateikti pastabas dokumento vertimui ir sąvoką „mikrosubjektas " dokumento tekste pakeisti sąvoka „mikroįmonė". Komiteto išvada, 2009-04-16.