LT EN
scenarijus suplanuota įvykių seka (Interleksis)
Originalo forma scenarius

Vartosenos pavyzdžiai

Rengiant Lietuvos transporto plėtros ilgalaikes prognozes, buvo įvertinti 3 galimi Lietuvos ekonomikos augimo scenarijai: greito ekonomikos augimo (optimistinis); lėto ekonomikos augimo (pesimistinis); Ūkio ministerijos parengtas pagrindinis, paremtas nuosaikiu ekonomikos augimu. Žin. 2005, Nr. 79-2860, LRV nutarimas.

Pagrindinis ūkio raidos scenarijus numato, kad infliacija iki 2011 metų pabaigos bus mažesnė nei 2,3 procento. Žin. 2007, Nr. 134-5426, nutarimas.

Scenarijaus analizė apima vienu metu vykstančių keleto rizikos faktorių pokyčių įvertinimą ir atspindi įvykius, kurie, banko požiūriu, galimi ateityje. Scenarijaus analizė gali būti grindžiama praeities (istoriniais) įvykiais, kurie darė reikšmingą poveikį rinkai (istorinis scenarijus), arba tikėtinais (spėjamais) įvykiais, kurie gali įvykti rinkoje ateityje (hipotetinis scenarijus). Žin. 2007, Nr. 109-4486, banko nutarimas.

Slovakijos valiutos keitimo plane nurodoma, kad turėtų būti taikomas vadinamasis „didžiojo sprogimo" scenarijus, t. y. šioje valstybėje narėje tuo pat metu bus įvestas euras kaip Slovakijos valiuta ir pradėti naudoti euro banknotai ir monetos. EK pasiūlymas, 2008-05-07.

Reikėtų iš anksto numatyti skirtingus ir dar įvairialypiškesnius scenarijus, kad kiekvienai iš svarbiausių nelaimių kategorijų ir geografinių zonų būtų galima parengti pastovias operatyvines procedūras siekiant skatinti tikrąjį nepaprastųjų padėčių planavimą ES lygmeniu. EK komunikatas, 2008-03-05.