LT EN
komercinti pritaikyti veiklai, iš kurios siekiama pelno
Originalo forma < commercium
Susiję žodžiai komercializacija

Vartosenos pavyzdžiai

Technologijų perdavimas, verslo inkubavimas, eksperimentinė plėtra – vieni svarbiausiųjų mokslo ir verslo ryšių stiprinimo ir palaikymo, naujų technologijų ir žinių perdavimo įmonėms būdų, sudarantys palankias sąlygas steigti naujas, „pumpurines" įmones (angl. k. „spin-off"), komercinti mokslinių tyrimų rezultatus. Žin. 2008, Nr. 134-5201, LRV nutarimas.

Mokslo ir technologijų parkas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinės funkcijos – stimuliuoti mokslo žinių ir technologijų sklaidos procesus, sudaryti sąlygas komercinti mokslinių tyrimų rezultatus. Žin. 2009, Nr. 54-2140, įstatymas.