LT EN
paramedicina medicinos šaka apie ikistacionarinės pagalbos žmogui, kai įvyksta nelaimingas atsitikimas ar gyvybei gresia pavojus, teikimą
Originalo forma paramedicine
Susiję žodžiai paramedikas, paramedicininis

Vartosenos pavyzdžiai

Medicinai ir paramedicinai skirta spauda. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, reglamentas.

Sportininko pagalbinis personalas – tai bet kuris treneris, instruktorius, vadybininkas, atstovas, komandos personalas, oficialūs, medicinos ar paramedicinos darbuotojai, dirbantys su sportininkais arba gydantys sportininkus, dalyvaujančius ar besiruošiančius dalyvauti sporto varžybose. Žin. 2006, Nr. 65-2390, konvencija.

Ši [sveikatos priežiūros] sritis apima visus veiksmus, kuriuos atliko arba institucijos, arba asmenys, savo medicinos, paramedicinos ir slaugos žiniomis bei technologijomis prisidedantys prie sveikatos priežiūros, ir susijusią administracinę bei valdymo veiklą. EK pasiūlymas, 2007-02-07.

Paramedicinos ir vaikų priežiūros mokymo kursai.
Žin. 2008, Nr. 47-1747, įstatymas.