LT EN
getas miesto dalis, kurioje gyvena tik tam tikros grupės (ppr. žemesnio socialinio sluoksnio) atstovai
Originalo forma ghetto

Vartosenos pavyzdžiai

Kultūrinių getų formavimasis. Žin., 2009, Nr. 77-3177, LRV nutarimas.

Lietuvos miestuose – socialinių getų grėsmė. [...] Dėl Lietuvoje faktiškai nevykdomos daugiabučių renovacijos šalies miestuose gali atsirasti savotiški getai, kuriuose gyvens žemiausio socialinio sluoksnio žmonės. intern. inf. 2007.

Taigi urbanistinių getų ribas brėžė ne fizinės sienos ir užkardos, bet socialiniai veiksniai. Harlemo kvartalas Niujorke – akivaizdus urbanistinio geto, iš turtingųjų kvartalo tapusio „atskirtųjų" kvartalu, pavyzdys. intern. inf. 2008.