LT EN
lobizmas verslininkų grupių interesų gynimas įv. būdais darant įtaką politikams, ypač parlamento nariams (Interleksis)
Originalo forma lobbying
Susiję žodžiai lobistas, lobistinis

Vartosenos pavyzdžiai

Tokios pataisos leistų išvengti neteisėto lobizmo. Aiškinamasis raštas, 1999-10-14.

Lobizmas, kaip atstovavimas įvairiems interesams arba veiksmai, kuriais siekiama veikti įstatymų leidybą, Lietuvoje yra paplitęs reiškinys. Aiškinamasis raštas, 2004-08-16.

B.Lubys, be abejo, yra vienas įtakingiausių verslininkų Lietuvoje. Lietuviškas lobizmas pirmiausia asocijuojasi būtent su šio verslininko vardu. Delfi.lt inf. 2005.

Dalyvavimas ES teisės aktų priėmimo procese ir ES institucijų veikloje įpareigoja tobulinti sprendimų priėmimo procedūrų, bendravimo, diplomatijos, lobizmo žinias. Žin. 2006, Nr. 63-2324, LRV nutarimas.

Todėl Komisija ir toliau rems nacionalines, ypač naujų valstybių narių, vartotojų apsaugos organizacijas, organizuodama joms mokymus, padėsiančius įgyti ne tik bendriausių įgūdžių (valdymo, lobizmo, vartotojų teisių srityse), bet ir specializuotų žinių. EK komunikatas, 2007-03-13.

Apskirtai galimybė aptarti interesų grupių atstovavimą Europos lygmeniu sveikintina, nors konsultacijų metu keli dalyviai kritiškai vertino Komisijos pasirinktą termino „lobizmas " vartojimą šiam reiškiniui apibūdinti. Todėl reikėtų dar kartą pabrėžti, kad Komisijos vartojamoje „lobizmo " apibrėžtyje nėra neigiamo vertinimo aspekto. Lobizmas reiškia „visą veiklą, kuria siekiama daryti įtaką Europos institucijų politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesams". EK komunikatas, 2007-03-21.

dieve mano ir kas gi cia lietuvoje vyksta, o gi tas pats kaip ir visame pasaulyje, t.y. lobizmas, tik lietuvoje jis nera iteisintas, todel viskas ir vyksta tokiomis formomis intern. kom. 2011.