LT EN
internistas vidaus ligų gydytojas
Originalo forma internus

Vartosenos pavyzdžiai

Vidaus ligų gydytojas (internistas). Žin. 2001, Nr. 13-403, įsakymas

padėti organizuoti sveikatos priežiūros specialistų (bendrosios praktikos gydytojų, vidaus ligų gydytojų (internistų), bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojų), ligonių ir jų šeimos narių mokymą, seminarus. Žin. 2001, Nr. 92-3222, įsakymas.

Iki 2008 m. dializės paslaugas galės teikti šiuo metu šias paslaugas teikiantys gydytojai (nefrologai, vaikų nefrologai, anesteziologai-reanimatologai, intensyviosios terapijos gydytojai, internistai, klinikiniai toksikologai, vaikų intensyviosios terapijos, vidaus ligų, šeimos gydytojai, chirurgai). Žin. 2004, Nr. 149-5425, įsakymas.