LT EN
portfelis (verslo dokumentų) visuma, rinkinys
Originalo forma portefeuille
Susiję žodžiai portfolio

Vartosenos pavyzdžiai


Investicijų portfelis - investicinės bendrovės turimų investicijų rinkinys. 1999-11-04, priėmė LRS.

Bendri fondo finansuotojai ar rėmėjai valdymo institucijai pateikia verslo planą, kuriame, inter alia, nurodyta tikslinė rinka ar garantijų portfelis, finansavimo kriterijai, sąlygos ir reikalavimai, fondo veiklos biudžetas, nuosavybė ir bendro finansavimo partneriai [...]. OL L, 2006-12-23, Nr. 368, Komisijos reglamentas.

Finansinių priemonių portfelis - investuotojo turimų finansinių priemonių rinkinys. Žin. 2007, Nr. 17-627, įstatymas.

Investicijų portfelis. Tai užsienio investicija, sudaranti mažiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ir nesuteikianti didelių galių priimant įmonės valdymo sprendimus. Investicijų portfelį sudaro: įsigyti nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos, patvirtinančios jų savininkų dalyvavimą valdant įmonės kapitalą, suteikiančios mažiau kaip 1/10 balsavimo teisių) ir rinkos ir investiciniai vertybiniai popieriai (obligacijos, vekseliai, skolos įsipareigojimai, indėlių sertifikatai ir pan.), kurie patvirtina emitento skolą ir kurie po tam tikro laikotarpio bus išpirkti. Žin. 2008, Nr. 53-1999, Lietuvos banko valdybos nutarimas.

Nepriklausomi turto fondai paprastai apibūdinami kaip valstybei priklausančios investicinės priemonės, kuriomis valdomas diversifikuotas nacionalinio ir tarptautinio finansinio turto portfelis. Komunikatas, 2008-02-27.