LT EN
generinis vaistas, kurio veikliųjų medžiagų kokybinė ir kiekybinė sudėtis kaip referencinio vaisto ir tai įrodyta atitinkamais tyrimais
Originalo forma genus, genera (pl)

Vartosenos pavyzdžiai

Informacija, gauta tiriant patentuotus vaistus, be vaisto gamintojo sutikimo negali būti naudojama analogiškų generinių vaistų reklamai. Žin. 2000, Nr. 46-1334, įsakymas.

Jeigu dvejų metų terminas neišsaugomas, kyla rizika, kad generinių vaistų gamintojai pradės investuoti į naują generinį vaistą ir kad galiausiai papildomo apsaugos liudijimo pratęsimas trukdys pateikti vaistą į rinką. EK pasiūlymas, 2005-11-10.

Kiti to paties bendrinio pavadinimo generiniai vaistiniai preparatai įrašomi į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną tik tada, kai jų veikliosios medžiagos kiekio bazinė kaina, apskaičiuota pagal šio aprašo 4 punktą, yra ne didesnė negu jau esamos veikliosios medžiagos kiekio bazinė kaina. Žin., 2005, Nr. 111-4048, LRV nutarimas.

[...] ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų pateikti nereikia, įrodžius, kad vaistinis preparatas yra referencinio preparato, kuris yra arba buvo registruotas bet kurioje Europos ekonominės erdvės valstybėje ne mažiau kaip aštuonerius metus, generinis preparatas. Priėmė LRV, 2007-01-08.

Generinis veterinarinis vaistas - veterinarinis vaistas, kurio veikliųjų medžiagų kokybinė ir kiekybinė sudėtis bei vaisto forma yra kaip referencinio veterinarinio vaisto ir kurio bioekvivalentiškumas referenciniam veterinariniam vaistui buvo įrodytas atitinkamais biologinio įsisavinamumo tyrimais. Žin. 2008, Nr. 128-4912, įsakymas.