LT EN
lyderis pirmaujantis kokioje nors srityje (taip pat apie institucijas)
Originalo forma leader
Susiję žodžiai toplyderis, lyderiauti, lyderiavimas, lyderystė

Vartosenos pavyzdžiai

Baltijos jūros regione artimiausią dešimtmetį Lietuva toliau stiprins savo, kaip vienos iš regiono lyderių, vaidmenį. Žin. 2002, Nr. 113-5029, LRS nutarimas.

Per lėtai plėtojamas smulkaus ir vidutinio verslo sektorius, kuris išsivysčiusiose šalyse yra naujų darbo vietų kūrimo lyderis, o tai tiesiogiai siejasi su darbo jėgos verslumo trūkumu, todėl gamybos ir paslaugų sektoriuose akcentuojama parama verslo ir pramonės įmonių valdymo personalo mokymui. Žin. 2004, Nr. 123-4486, LRV nutarimas.

Visuomenės nuomonės lyderiai - politikai, intelektualai, verslininkai, meno, pramogų verslo atstovai, aktyviai dalyvaujantys visuomenės gyvenime. Žin. 2005, Nr. 117-4235, LRV nutarimas.

Reaguodama į tai, Rusija ėmėsi gaivinti gretutines NVS regionines organizacijas ir sąjungas, kuriose ji būtų lyderė - Eurazijos ekonominę sandraugą (EurAzES), Rusijos ir Baltarusijos sąjunginę valstybę. Žin. 2007, Nr. 38-1418, LRV nutarimas.

Tam reikalinga adekvati valdymo struktūra ir teisinė bazė, aiškus NESS [Nacionalinė elektroninė sveikatos sistema] savininkas ir atsakomybei proporcingus įgaliojimus turintis NESS veiklos administravimo ir plėtros lyderis. Žin. 2007, Nr. 108-4430, įsakymas.

Šioms jungtinėms tyrimo grupėms vadovauja grupės lyderis, atstovaujantis tiriant nusikaltimus dalyvaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai iš tos valstybės narės, kurioje grupė veikia. EK pasiūlymas, 2008-05-26.