LT EN
travestuoti perteikti kaip netiesą, absurdą, iškreipti
Originalo forma travestire
Susiję žodžiai travestija

Vartosenos pavyzdžiai

Garsių žmonių mintis dažnai linkstama travestuoti. Savas. 1996.

Nors ilgainiui branduolys, žiūrėk, ima ir aptirpsta, pasikeičia jungiamasis emocinis laikotarpio audinys, sesuo buitis įneša drumzlinas savo korekcijas, atsiveria neišvengiamos biografinės duobės ar lū'b1žiai, ir lieka neaiškūs, raišuojantys netesėjimai, lyg ir kažin kokia kaltė, sunkiai įvardijami įsipareigojimai efemeriškai „poetinei mokyklai", kurios sąvoką kartais visai įmanu travestuoti iki „chebros" apibrėžimo. Metai 2012.