LT EN
koleginis susijęs su kolegija
Originalo forma < collegium
Susiję žodžiai kolegija

Vartosenos pavyzdžiai

Koleginės studijos – pirmos pakopos taikomojo pobūdžio studijos, sudarančios sąlygas asmeniui įgyti aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją. 2008-03-18, įstatymo projektas.

Aukštasis išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas baigus Lietuvoje pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų programas (aukštasis universitetinis išsilavinimas) arba pirmosios pakopos kolegines koleginių studijų programas (aukštasis koleginis išsilavinimas), arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip lygiavertis užsienyje įgytas išsilavinimas. 2008-06-03, pasiūlymas įstatymo projektui.