LT EN
inkubavimas pradedančiųjų verslo įmonių rizikos mažinimas ir pagalba įsitvirtinant rinkoje
Originalo forma < incubare
Susiję žodžiai inkubuoti, inkubatorius

Vartosenos pavyzdžiai

Technologinio verslo inkubavimo paslaugos pradedantiesiems verslininkams. Žin. 2003, Nr. 73-3397, LRV nutarimas.

Verslo inkubatorius, įgyvendinęs VIP projektą, sutelks verslą pradedančius SVV subjektus savo patalpose: nuomos jiems lengvatinėmis sąlygomis patalpas (žemesne nei rinkos kaina, bet ne mažesne nei patalpų išlaikymo savikaina), teiks viešąsias paslaugas (mokymai, informavimas, konsultavimas ir pan.), tuo sumažindamas verslą pradedančių SVV subjektų riziką ir padėdamas jiems įsitvirtinti rinkoje, taip pat skatindamas SVV subjektų veiklos plėtrą (toliau – inkubavimas). Žin. 2008, Nr. 96-3744, įsakymas.

Skatinti ir remti inovacijų pradžią ir žinioms imlių verslo įmonių inkubavimą. Žin. 2008, Nr. 131-5050, LRV nutarimas.

Šiuo tikslu Įstatymo projekte siūloma numatyti, kad mokslo ir technologijų parkai yra atsakingi už mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą, inovacijų rizikos kapitalo infrastruktūros plėtojimą, verslumo bei naujų verslo įmonių inkubavimo skatinimą ir rėmimą. Pagrindinio komiteto išvada, 2009-04-06.