LT EN
paramedikas specialistas, teikiantis žmogui ikistacionarinę pagalbą, kai įvyksta nelaimingas atsitikimas ar gyvybei gresia pavojus
Originalo forma paramedic
Susiję žodžiai paramedicina

Vartosenos pavyzdžiai

Parengti paramedikų mokymo programą. Pradėti rengti paramedikus. Žin. 2002, Nr. 76-3267, įsakymas.

GMP paslaugas teikia išvažiuojamosios brigados, kuriose dirba gydytojai, bendruomenės slaugytojai, skubios pagalbos specialistai, paramedikai (kol bus parengti paramedikai, brigadose dirba vairuotojai). Žin. 2004, Nr. 57-2008, įsakymas.

Paramedikas – asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, baigęs paramediko mokymo kursus pagal su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą ir Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą paramediko mokymo programą.[...] Paramedikas profesinę kvalifikaciją įgyja baigęs ne trumpesnį kaip 1080 val. trukmės paramediko mokymo kursą, kurio ne mažiau kaip 50 proc. valandų sudaro praktiniai užsiėmimai pagal Sveikatos apsaugos ministerijos suderintą, Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą paramediko mokymo programą, ir įgijęs valstybės pripažintą kvalifikacinį pažymėjimą. Žin. 2005, Nr. 142-5147, įsakymas.

Medicininės priežiūros paslaugų, kurias teikia gydytojai bei paramedikai, teikimas, kaip jį apibrėžia atitinkama valstybė. Oficialusis leidinys L, 2006-12-11, Nr. 347, direktyva.

Karo paramedikas – karys, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, baigęs paramediko mokymo kursus pagal su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą bei Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą paramediko mokymo programą arba specialų karo paramediko rengimo kursą Karo medicinos mokymo centre, tarnaujantis Lietuvos kariuomenėje arba esantis rezerve. Žin. 2007, Nr. 9-372, įsakymas.

Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ir savivaldybių priešgaisrinėse tarnybose stinga paramedikų. Žin. 2008, Nr. 85-3394, LRV nutarimas.