LT EN
karkasas teritorijų tinklas (vartojamas junginyje su žodžiu „gamtinis“)
Originalo forma carcasse

Vartosenos pavyzdžiai

Gamtinis karkasas – vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų. Žin. 2001, Nr. 108-3902, įstatymas.

Būtina dalyvauti Europos ekologinių tinklų plėtros procese, tai sudarys galimybę pagal tarptautines programas gauti lėšų ir nacionalinei saugomų teritorijų sistemai plėtoti, gamtiniam karkasui formuoti. [...] Lietuvos miškingumo didinimo programos parengimas ir įgyvendinimas leis ne tik geriau naudoti neproduktyvią žemės ūkio paskirties žemę, bet ir papildyti trūkstamus gamtinio karkaso elementus, taip pat sukūrus reikiamas jungtis lengviau integruoti Lietuvos saugomų teritorijų sistemą į Europos ekologinius tinklus. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

nustatytos svarbiausios priemonės, galinčios sustiprinti teritorijos gamtinį karkasą ir kraštovaizdžio bendrosios ekologinės pusiausvyros palaikymą, kraštovaizdžio gamtinio ir kultūrinio identiteto išsaugojimą. Žin. 2004, Nr. 79-2811, įsakymas.

Gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas ir kitas aplinkos apsaugos požiūriu svarbias bei pakankamai natūralias teritorijas, garantuojančias bendrą kraštovaizdžio stabilumą, į bendrą kraštotvarkos ekologinio kompensavimo zonų sistemą jungia gamtinis karkasas. Priėmė LRS, 2008-10-06.