LT EN
retrocesija perdraudimo perdraudimas
Originalo forma retrocession
Susiję žodžiai retroseksualas

Vartosenos pavyzdžiai

46 straipsnyje minimų specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos taip pat gali būti atimamos kaip retrocesija. OL L, 2005-12-09, Nr. 323, direktyva.

Pakartotinis perdraudimas (retrocesija) - prisiimto ar perduoto perdraudimo perdraudimas. Žin. 2007, Nr. 125-5092, įst.
perdraudimo įmonė ir užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialas Lietuvos Respublikoje nurodo pagrindinius pakartotinio perdraudimo (retrocesijos) principus. Žin. 2008, Nr. 20-755.