LT EN
lobistas asmuo, užsiimantis lobizmu - kokios verslo grupės interesų gynimu
Originalo forma lobbyist
Susiję žodžiai lobizmas

Vartosenos pavyzdžiai

Lobistas – fizinis ar juridinis asmuo, šio Įstatymo nustatyta tvarka įrašytas į lobistų sąrašą. Žin. 2003, Nr. 35-1461, įstatymas.

Apklausos duomenimis, ES šalys-narės netaiko tokių lobistinės kontrolės schemų, kurios įpareigotų pramonės, verslo, darbdavių ar kitus interesus atstovaujančias laisvanoriškas organizacijas registruotis lobistais. Komiteto išvada, 2004-11-04.

Tokiu būdu ši iniciatyva apima įvairius klausimus – nuo išsamesnės informacijos apie Bendrijos lėšų valdymą bei panaudojimą iki profesinės etikos Europos institucijose ir sistemos, kurioje veiklą vykdo lobistų grupės bei pilietinės visuomenės organizacijos. Žalioji knyga, 2006-05-03.

VTEK [Vyriausioji tarnybinės etikos komisija], atlikdama savo funkcijas, turi teisę [...] tikrinti lobistų veiklą ir lobistinės veiklos ataskaitas. Žin. 2008, Nr. 81-3176, įstatymas.

Komisija vertina teigiamą Europos Parlamento reakciją į pasiūlymą apsvarstyti bendrą lobistų registracijos strategiją. EK ataskaita, 2008-10-15.

A.Antanaitis: Pone Stumbry, Jūs esate pirmasis registruotas Lietuvos lobistas, pirmasis Lobistų asociacijos valdybos pirmininkas ir Jums tenka sisidurti su visomis abejonėmis, kurios supa lobizmą. Kokios lobizmo tradicijos ir kodėl Lietuvoje tiek mažai lobistų ? laisvojibanga.lt inf. 2014.

Tokio kolektyvo vadovas Lietuvoje turi būti ne tik menininkas, bet ir veiklos strategas, finansininkas, politikas, lobistas ir t.t...pritrūko jėgų lyderiams, near amžinai jaunų. supermama.lt inf. 2015.