LT EN
donoras kuris remia finansiškai
Originalo forma < lot. donator

Vartosenos pavyzdžiai

Antrinė institucija, kaip EVIPP ir dauguma daugiašalių bankų, taip pat ieškotų galimybių pritraukti ir skatinti išorės donorų (t. y. ES, valstybių narių ir kitų akcininkų) lėšas iš dotacijų finansuojamai veiklai, pavyzdžiui, techninei pagalbai ir subsidijoms. EK komunikatas, 2006-10-17.

Valstybė donorė – valstybė, teikianti paramą besivystančioms valstybėms. Žin. 2006, Nr. 66-2435, LRV nutarimas.

ES donorų „žemėlapyje" nustatytas donorų trūkumas, susidvejinimas ir nereikalingos administracinės išlaidos, dėl kurių mažėja ES donorų suteiktos pagalbos poveikis ir didėja našta valstybėms partnerėms. ES donorų veiklos papildomumo didinimas yra pagrindinis veiksnys gerinant Europos kaip donorės veiklos rezultatus. [...] Atstovaujamasis bendradarbiavimas yra praktinis susitarimas, pagal kurį vienas donoras (pagrindinis donoras) yra įgaliotas veikti vieno ar kelių kitų donorų (atstovaujamųjų donorų arba „tyliųjų partnerių") vardu. Reikia apibrėžti, kaip pagrindiniai ir atstovaujamieji donorai tai įgyvendins, įskaitant matomumo klausimą. EK komunikatas, 2007-02-28.

Vienas svarbiausių UNESCO renginių šiais metais. Lietuva jame turi dalyvauti kaip išsprendusi nacionalines raštingumo problemas valstybė, Europos Sąjungos narė ir potenciali valstybė-donorė, galinti gerokai prisidėti savo ekspertize bei patarimais. LRV potvarkis, 2008-04-03.

[...] koordinuoti Europos Sąjungos ir kitų donorų finansinės paramos, skirtos Ignalinos atominės elektrinės galutinio sustabdymo pasekmėms įveikti, poreikio pagrindimą ir efektyvų naudojimą. 2008-04-29, priėmė LRV.