LT EN
raelininkas religinio judėjimo, kurio vadas yra Raelis, narys
Originalo forma raelian
Susiję žodžiai raelistas, raelietis, raelis

Vartosenos pavyzdžiai

Kalbama, kad mokslinę projekto priežiūros komisiją žada papildyti ir raelininkų sektos atstovai. 7MD 2003.