LT EN
autorizuoti suteikti teisę Lietuvos teritorijoje arba jos dalyje tiekti į rinką prekę; patvirtinti autorystę, suteikti teisę naudoti (džn. apie eletroninę terpę)
Originalo forma autoriser
Susiję žodžiai autorizacija, autorizavimas, autorizuotas

Vartosenos pavyzdžiai

Kadangi Lietuvos Respublikos rinka yra neatsiejama Europos Sąjungos rinkos dalis ir kai kurie genetiškai modifikuoti organizmai kaip produktai, ar esantys kituose produktuose, jau yra autorizuoti ir teikiami rinkai, Lietuvoje jie taip pat turi būti stebimi. Įst. pr. aiškinamasis raštas, 2006-03-03.

Paruoštų autorizuoti pareiškėjų sąrašas pertvarkomas, pareiškėjus su didžiausia prioriteto balų suma perkeliant į sąrašo viršų. ŽŪM, 2006-11-07.

Biocidai, autorizuoti ar registruoti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir įrašyti į Biocidų autorizacijos (registracijos) liudijimų sąrašą, skelbiamą http://www.vvspt.lt. Žin. 2006, Nr. 132-5017, ministro įsakymas.

Žurnalistai turi: 1) teikti teisingas, tikslias ir nešališkas žinias; 2) autorizuoti pirmą kartą platinti parengtą informaciją, jeigu to pageidauja šią informaciją jam pateikęs asmuo [...] intern. kom. 2006.

Kiekvienas prisijungimas prie interneto yra autorizuojamas. intern. inf. 2008.