LT EN
videomedija videomeno rūšis
Originalo forma video media
Susiję žodžiai masmedija, medializacija, medija, multimedija, multimedinis, videoartas, videoartininkas, videoblogas, videotreningas, vidžėjus

Vartosenos pavyzdžiai

Čia atrinkti būtent tie menininkai, kurie padėjo praplėsti videomedijos išraiškos priemones. 7MD 2004.

Patys kuratoriai įžanginiame parodos tekste leidžia suprasti, kad ši paroda – lyg duoklė videomenui ir videomedijai apskritai, ilgus dešimtmečius buvusiai išstumtai iš muziejų erdvių. intern. inf. 2006.

Kaip fotografija siejasi su kitomis medijomis? Kaip ji tirpsta arba skleidžiasi jose? Ką galima pasakyti apie fotografiją, kaip galima ją išreikšti, pasitelkiant videomediją, garsą ir kitas išraiškos priemones? LM 2006.

Kalbėdamas apie parodos tikslus, jis daug kartų vartojo menotyrinį burtažodį „medijos specifika", kas išvertus veikiausiai reikštų, kad tai videomeno paroda, pasakojanti apie pačią videomediją, kreipianti mūsų žvilgsnį į „kaip", o ne į „apie ką". ŠA 2008.