LT EN
validus kas pagrįstas ar teisėtas
Originalo forma < validus
Susiję žodžiai validacija, validuoti, validumas

Vartosenos pavyzdžiai

Bandymas yra validus (teisėtas), jei skirtumas tarp bandomosios medžiagos šalinimo pakartotinai gautų kraštinių verčių gulsčioje kreivės dalyje bandymo pabaigoje arba 10 parų lango pabaigoje yra mažesnis kaip 20%. Žin. 2002, Nr. 81-3493, įsakymas.

Apibendrinamasis vertinimas turi būti validus ir patikimas. Žin. 2004, Nr. 35-1150, įsakymas.