LT EN
notifikacija vienos valstybės pranešimas kitai apie savo nusistatymą vienu ar kitu tarptautiniu klausimu; dokumentas, kuriuo įforminamas šis pranešimas
Originalo forma notification
Susiję žodžiai notifikuoti, notifikavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Notifikacija - duomenų teikimas apie įvežamus ir Lietuvoje gaminamus kosmetikos gaminius. Žin. 2001, Nr. 65-2397, įsakymas.

Notifikacija - vienos valstybės pranešimas kitai apie savo nusistatymą vienu ar kitu tarptautiniu klausimu. Žin. 2001, Nr. 55-1968, įsakymas.

[...] informuoti Lietuvos SFP informacijos tarnybą apie SFP teisės akto projektą, pateikiant visą projekto tekstą lietuvių kalba ir šio teisės akto notifikaciją lietuvių bei kuria nors užsienio kalba (anglų, prancūzų ar ispanų) kompiuterinėje laikmenoje prieš 80 dienų iki šio teisės akto priėmimo Žin. 2001, Nr. 55-1968, įsakymas.

Patikrinti, kad būtų tinkamai užpildytos ir laiku atsiųstos atsakingų valstybės institucijų teikiamos Lietuvos SFP teisės aktų projektų notifikacijos (angliškai, prancūziškai arba ispaniškai) ir per 15 darbo dienų įregistruoti jas PPO Sekretoriate. Žin. 2001, Nr. 55-1968, įsakymas.

T v i r t i n u Notifikacijos apie augalus, augalinius produktus, kitus objektus ar kenksmingus organizmus, keliančius fitosanitarinį pavojų, formą. Žin. 2004, Nr. 75-262, įsakymas.

Įstaigą notifikavusi Ūkio ministerija tokią notifikaciją gali panaikinti, jei nustato, kad įstaiga nebeatitinka 27 punkte minėtų kriterijų. Žin. 2004, Nr. 111-4157, įsakymas.

Atitinkama įstaiga notifikuotosios įstaigos veikla gali užsiimti, tik jei Komisija ir kitos valstybės narės nepateikia prieštaravimų per dvi savaites po notifikavimo, kai naudojamas akreditacijos sertifikatas, ir per du mėnesius po notifikacijos, kai akreditacija netaikoma. EK pasiūlymas, 2008-05-23.