LT EN
piratas autorių teisių pažeidėjas, kuris pelnosi iš nelegalaus naudojimosi svetima kūryba (Interleksis)
Originalo forma < peirates
Susiję žodžiai antipiratinis, piratauti, piratavimas, piratinis

Vartosenos pavyzdžiai

Ypač atsižvelgtina ir į tai, kad dar daug Lietuvos gyventojų neturi pakankamų įgūdžių ir žinių, leidžiančių jiems atskirti teisėtas kūrinių (ypač programinės įrangos) kopijas nuo neteisėtų. Tokiu būdu manytina, kad turėtų būti skatinamas tokių asmenų švietimas, o ne baudimas – paliekant šią priemonę tik „piratų " atžvilgiu. Komiteto išvada, 2001-07-04.

Tačiau, praktikoje nelegalaus atgaminimo objektu dažniausiai būna būtent fonogramų kopijos, kadangi pačių fonogramų (pirmųjų įrašų) kiekiai yra riboti, jos retai būna sandorių objektu ir „piratams " yra sunkiai prieinamos. Komiteto išvada, 2003-01-14.

Kortelių programavimo kodai atskirai atskleidžiami internete. Tuo užsiima kompiuterių piratai, kurie iš šios veiklos turi ekonominės naudos. EK ataskaita, 2008-09-30.