LT EN
profiliavimas skirstymas pagal mokymo kryptis
Originalo forma profiling
Susiję žodžiai profilinis, profilis, profiliuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Diferencijavimas profiliais sutrumpintai vadinamas profiliavimu. [...] Profiliavimas įgyvendinimas skirtingų profilių moksleivių mokymo procesą vykdant pagal skirtingus mokymo planus, perteikiant mokomuosius dalykus skirtingo sudėtingumo ir paskirties kursais bei keliant skirtingus reikalavimus galutiniams mokymosi rezultatams. Žin. 1998, Nr. 58-1633, įsakymas.

Mokymo profiliavimas reikalauja parengti ir išleisti daugiau vadovėlių ir mokymosi priemonių skirtingiems profiliams ir pakraipoms. 2002-09-11, priėmė LRV.

Pvz., įvedus profiliavimą, daugelyje mokyklų aktualia sritimi tampa I.Ugdymo turinys. Žin. 2002, Nr. 98-4348, įsakymas.

Tobulinti mokymo profiliavimą ir palaipsniui pakeisti jį mokinio mokymosi turinio individualizavimu. Žin. 2005, Nr. 40-1290, LRV nutarimas.