LT EN
reitingas asmens, institucijos, reiškinio kiekybinis įvertinimas, padedantis palyginti vienos rūšies objektus, nustatyti jų vietą vertinimo skalėje (Interleksis)
Originalo forma rating
Susiję žodžiai reitingavimas, reitingistas, reitinguotojas, reitinguoti

Vartosenos pavyzdžiai

Pagal mano kontraktą su „Lietuvos rytu" aš įsipareigoju rengti aukštą reitingą turinčią programą. LR 1996.

Lietuvos dviratininkė pagerino tarptautinį reitingą. LR 1997.

turi būti gauta finansų įstaigos, kurios ilgalaikio skolinimosi reitingas yra ne mažesnis kaip „A-" pagal tarptautinės reitingų agentūros Fitch Ratings suteiktą reitingą arba „A3" pagal tarptautinės reitingų agentūros Moody's suteiktą reitingą, arba „A-" pagal tarptautinės reitingų agentūros Standard & Poor's suteiktą reitingą, nuomonė apie akcijų įvertinimą. Žin., 2007, Nr. 76-3004, įstatymas.

nuo 2006 m. vasario mėnesio Brazilijos skolinimosi reitingą padidino dvi svarbiausios kredito reitingo agentūros. EK ataskaita, 2007-02-23.

Be to, kandidatai nurodė, kad jiems yra žinoma, jog jie patys ir jų artimieji yra už juos balsavę ir skyrę pirmumo balsus, tačiau oficialiai praneštuose rinkimų rezultatuose jiems yra nurodyta nulis reitingo balsų. 2007-03-04, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas.

Šiuo atveju visoms įmonėms taikoma vienoda kapitalo sąnaudų norma (pvz., nustatytas procentas), atitinkanti sumą, didesnę už nerizikingų palūkanų normą, kuri būtų taikoma (per)draudimo įmonei, kuriai nustatytas BBB reitingas, norinčiai padidinti tinkamų nuosavų lėšų sumą. 2008-02-26, EK pasiūlymas.

jeigu subjektas investuoja į ne nuosavybės vertybinius popierius, nurodyti, ar tai vyriausybių ar įmonių ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kokia jų trukmė bei reitingo reikalavimai. Žin. 2008, Nr. 39-1447, LRV nutarimas.

Pavyzdžiui, 2007 m. 75 % docentų, dirbančių dešimties aukščiausią reitingą turinčių JAV universitetų ekonomikos fakultetuose, bakalauro laipsnį buvo įgiję ne JAV. EK komunikatas, 2008-05-23.

skaičiuojamas kandidatų į Seimo narius reitingas ir šių kandidatų sąrašų galutinė eilė nustatoma pagal rinkėjų pareikštą nuomonę. 2008-06-17, aiškinamasis raštas.