LT EN
antisubsidija valstybės parama, trukdanti laisvai konkurencijai
Originalo forma < subsidium
Susiję žodžiai subsidija, subsidijavimas, subsidijuoti, antisubsidinis

Vartosenos pavyzdžiai

8 ir 14 konstatuojamosios dalys, mutatis mutandis, taikomos peržiūroms pagal pagrindinio Antisubsidijų reglamento 18, 19 ir 20 straipsnius. Reglamentas, 2004-03-08.

Antisubsidijų priemonės yra panašios į antidempingo priemones, išskyrus tai, kad jomis siekiama konkrečiai pašalinti prekybą iškraipantį PPO draudžiamų subsidijų užsienio gamintojams poveikį, jeigu įrodoma, kad tokios subsidijos daro žalą ES gamintojams. EK komunikatas, 2006-12-06.

Dėl procedūrų Bendrija siūlė patobulintas antisubsidijų tyrimų taisykles. EK ataskaita, 2007-04-10.

Be to, visos nurodytos organizacijos, taip pat žinomos suinteresuotos Lietuvos bendrovės nuolat informuojamos apie Europos Komisijos arba trečiųjų šalių atliekamus antidempingo ir antisubsidijų tyrimus. Žin. 2008, Nr. 39-1432, potvarkis.