LT EN
oberiutas rus? avangadist? grup?s Oberiu, sukurtos 20 a. 3 de., narys
Originalo forma oberiut
Susiję žodžiai oberiutininkas

Vartosenos pavyzdžiai

Juose? praeit? atsigr?iama tod?l, kad atsiskleist? oberiut? iuolaikikumas. 7MD 1997.

Oberiutai rimtai vertino tai, kas neturi praktin?s naudos. Kita svarbi tema – oberiut? idealizuojamas geb?jimas pasaul? matyti vaiko akimis. Vadinu tai aism?s elementu/pradu. Oberiutai tarsi vaikai – visk? paver?ia žaidimu. intern. inf. 2001.

Oberiutų meno samprat? ryškiausiai perteikė tokie aktoriai kaip Valentinas Novopolskis ar Anžela Bizunovi?. 7MD 2012.

Kaip šauniai pasakytų oberiutas Vvedenskis ar koks nors jo draugelis Charmsas: realybė yra štai tokia, ktra godzina, pani? LM 2012.