LT EN
optimizavimas siekimas geriausio, tinkamiausio varianto
Originalo forma < optimus
Atitikmenys optimizacija
Susiję žodžiai optimizacija, optimizuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Apskričių skaičiaus optimizavimas vykdomas vadovaujantis šiais kriterijais: 3.1. apskritys reorganizuojamos atsižvelgiant į Lietuvoje susiformavusį urbanistinį tinklą [...]. Žin., 2001, Nr. 37-1250, LRV nutarimas.

Aukštojo mokslo sistemos valdymo optimizavimas turi būti derinamas su mokslo, technologijų ir inovacijų sistemos valdymo pertvarka. Žin. 2006, Nr. 39-1394, LRV nutarimas.

Šalyje jau keletą metų vykdomas mokyklų tinklo optimizavimas - uždaromos pradinės mokyklos, pagrindinės reorganizuojamos į pradines, o vidurinės į pagrindines ar pan. 2007-06-28, Komiteto išvada.

Mokslo tyrimai apima biologinių mechanizmų supratimą, metodų ir (arba) strategijų kūrimą, metodų optimizavimą, pirminį patvirtinimą ir įteisinimą. 2007-05-03, EK ataskaita.