LT EN
piarinis kas susij?s su vieaisiais ryiais
Originalo forma PR < public relations
Kitos formos pijarinis, PR'inis
Susiję žodžiai piaras, piarininkas, piar?ikas

Vartosenos pavyzdžiai

Jau antras PR'inis straipsniukas per 2 sav. intern. kom. 2004.

J? frakcija nepritarusi pateiktam sprendimui d?l to, jog jis yra mero Juozo Imbraso „pijarinis projektas. intern. inf. 2008.

Kuo tik VEKS nepravardžiuojamas - ir „puota maro metu (anoniminiai komentatoriai), ir „politiniu piariniu projektu (R?ta Vanagait?). LR (inter.) 2008.