LT EN
platforma1 deklaruojami tikslai ar siekiai; galimybės inicijuoti (bendrus) veiksmus
Originalo forma platform
Susiję žodžiai platforma2

Vartosenos pavyzdžiai

Oslo susitikime dėl žmogiškųjų išteklių buvo pasiūlyta, kad pasaulinio masto ir regioniniai veiksmai būtų koordinuojami per „veiksmų platformas ", kuriose būtų sutelktos svarbiausios suinteresuotosios šalys ir kurios naudotųsi pasaulinių bei regioninių stebėtojų informaciją. EK komunikatas, 2006-12-21.

Nacionalinė technologijų platforma – atskirų Lietuvos ūkio ir mokslinių tyrimų sektoriaus subjektų, turinčių bendrų interesų, susivienijimai, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Žin. 2007, Nr.40-1489, LRV nutarimas.

Nacionalinių technologijų platformų kūrimo tikslas skatinti verslo ir mokslinių tyrimų sektoriaus subjektų bendradarbiavimą, vykdyti perspektyviausių ūkio tarptautinio proveržio krypčių veiklą, kurti inovatyvius ir konkurencingus produktus. Lietuvoje šis procesas vyko ir vyksta labai aktyviai. Kiekvienai ES technologijų platformai kuriama atitinkama nacionalinė technologijų platforma. Kai kurių sektorių nacionalinės platformos (miškų, biotechnologijų, statybų, inžinerinės pramonės, komunikacijų ir elektroninių technologijų ir kitos) jau įsitraukė ir į ES technologijų platformų veiklą. Žin. 2008, Nr. 124-4718, LRV nutarimas.

Per pastaruosius dvidešimt metų internetas visuomenei padarė didžiulį poveikį. Jau XX a. dešimtojo dešimtmečio viduryje nedidelis mokslinių tyrimų tinklas išaugo į pasaulinę ryšių platformą. EK komunikatas, 2009-06-18.