LT EN
fiskalinis susijęs su valstybės iždu, mokesčiais; iždo (Interleksis)
Originalo forma fiscal

Vartosenos pavyzdžiai

Fiskaliniai kasos aparatai. Rokiškis 1998.