LT EN
interaktyvus turintis abipusį ryšį su naudotoju
Originalo forma interaction
Atitikmenys sąveikus
Susiję žodžiai interaktyvumas

Vartosenos pavyzdžiai

Į duomenų bazę taip pat turi būti įtraukti geri praktiniai pavyzdžiai, o ji pati turi būti prieinama Internete; taip pat turi būti užtikrintas interaktyvus jos naudojimas. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, rekomendacija.

Aprūpinti vartotojų asociacijas kompiuterine programine įranga, kurios reikia bendram informaciniam tinklui sukurti bei interaktyviai mokytis. Žin. 2004, Nr. 96-3535, LRV nutarimas.

Pildyti ir teikti Deklaracijas tiesiogiai (interaktyviai) iš EDS interneto svetainės prisijungimo sesijos metu. Žin. 2004, Nr. 109-4115, įsakymas.

Nėra labai populiarių užsienyje informacinių mokslo centrų (Science museum), kuriuose galima būtų susipažinti su MiT pasiekimais, interaktyviai išbandyti gamtos dėsnių ir technologinių įrenginių veikimą. Žin. 2005, Nr. 61-2170, įsakymas.

Mokesčių mokėtojų apklausų (popierinių anketų, interaktyvių VMI interneto svetainėje, žiniasklaidos priemonėse ir kt.) duomenys ir išsakyti poreikiai, lūkesčiai bei pageidavimai turi būti analizuojami ir panaudojami mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybei gerinti. Žin. 2005, Nr. 140-5068.

Mokymosi priemonės užsiregistravusiems mokymo dalyviams sudarys galimybę interaktyviai bendrauti su kitais užsiregistravusiais mokymo dalyviais, pateikti atsiliepimus apie mokymo programą, klausti ir gauti išsamius atsakymus į pateiktus klausimus. Žin. 2007, Nr. 115-4734, įsakymas.

Įdiegtas interaktyvus statistinių rodiklių skelbimo kalendorius, kuriame lankytojai gali rasti konkrečių rodiklių skelbimo datas įvairiuose informacijos rinkiniuose. Žin. 2008, Nr.98-3781, LRV nutarimas.

Tai interaktyvus duomenų teikimo būdas. Žin. 2008, Nr. 18-662, įsakymas/