LT EN
valorizuoti skleisti, populiarinti, panaudoti, iš naujo įvertinti
Originalo forma valorize
Susiję žodžiai valorizacija, valorizavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Valerie Solanas „Vyrų išnaikinimo draugijos manifestą" parašė ir savo lėšomis išleido 1967 metais. Savo „Manifestą" ji pardavinėjo gatvės praeiviams po 50 amerikietiškų centų (nepainioti su „Vakaro žiniomis"!). Skaitydami šį tekstą dabar, turime tuos centus iš naujo perkainoti: valorizuoti Valerie. Juk Valerie vardas, kaip teigia įvadinio straipsnio autorė Avital Ronell, pirmiausia nurodo vertybių perkainojimą (valorization). 7MD 2005.

Pagrindinis dėmesys skiriamas švietimo, mokymo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi reikmėms skirtu informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo rezultatams, geriausiai praktikai ir įgytai patirčiai stiprinti, skleisti ir panaudoti (valorizuoti) Europoje. Europos Sąjungos oficialusis leidinys, 2006 3 28. 2006.

Šis neigimas frustruoja tuos asmenis, kurie yra „valorizuojami", nes vis vien, kad ir kaip stengtųsi, negali visiškai be jokių problemų įsilieti į plačiąją visuomenę, negali atlikti daugelio socialinių vaidmenų, lygiai kaip ir bet kuris kitas žmogus, nes ne visi turi tokius pat gebėjimus, net jei ir yra protiškai „įgalūs". ATHENA, 2008, Nr. 4. 2008.

Pranešame, jog š. m. birželio 4 - 5 d. Prahoje organizuojama sklaidos projekto „Keeping on track", kurio tikslas valorizuoti ES projektų ir nacionalinių iniciatyvų, skirtų moterų, migrantų ir vyresnio amžiaus darbuotojų įgūdžių tobulinimui ir įsidarbinimo galimybių didinimui, konferencija. int. inf. 2009.