LT EN
rekultivavimas grąžinimas sunykusiems, sugadintiems miškų arba dirbamos žemės plotams jų ankstesnės būklės; miškų, dirvų atkūrimas (Interleksis)
Originalo forma recultivation
Atitikmenys rekultivacija
Susiję žodžiai rekultivacija, rekultivuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Finansinės garantijos dydis turėtų būti pakankamas, kad būtų padengtos atliekų įrenginio paveiktos žemės, apimančios patį atliekų įrenginį, kaip apibrėžta atliekų valdymo plane, parengtame pagal 5 straipsnį ir reikalaujamame pagal 7 straipsnį, rekultivavimo, kurį atliktų tinkama, kvalifikuota ir nepriklausoma trečioji šalis, išlaidos. Official Journal L, 2006-04-11, Nr. 102, direktyva.

Išeksploatuotuose karjero plotuose atliekamas pažeistų žemių rekultivavimas. Šlaitų rekultivavimas galimas iškasus išteklius iki telkinio (kasybos sklypo) ribos. Valstybės žinios, 2006-10-11, įsakymas.

Pagrindinės rekultivavimo kryptys – miškas, rekreacinės zonos (vandens telkiniai, sporto objektai), ekologiniai objektai. Priėmė LRV, 2008-05-07.

rekultivavimas – tai atliekų įrenginio paveiktos žemės apdorojimas siekiant atstatyti jos patenkinamą būklę, ypatingai atsižvelgiant į grunto kokybę, augaliją ir gyvūniją, natūralias buveines, gėlo vandens sistemas, kraštovaizdį ir atitinkamus naudingus panaudojimo būdus. Įstatymo projekto priedas, 2008-05-26.