LT EN
klasteris kelių privačių verslo subjektų grupė, kuriuos jungia bendri ekonominiai interesai; loginė kompiuterio disko dalis: mažiausias rinkmenai skiriamas disko fragmentas; ko nors siejama sistemų ar žmonių grupė
Originalo forma cluster
Atitikmenys slėnis, pramoninė grupė, telkinys; blokinys (Kompiuterijos terminų žodynas)
Susiję žodžiai klasterizacija, klasterizuoti, klasterinis

Vartosenos pavyzdžiai

Žinių ekonomika, jos branduoliai - klasteriai (verslą, universitetus ir tyrimo laboratorijas vienijantys dariniai), aukštosios technologijos teliko graži A. Kubiliaus [...]. LR 2003.

[...] Parengti ir įgyvendinti Klasterių plėtros programą. 2003-07-18, priėmė LRV.

[...] mokslo, studijų ir verslo integravimo tinklo sukūrimas, įgyvendinant konkrečius klasterių (slėnių) projektus:
- Saulėtekio slėnis (Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto klasteris),
- Visorių slėnis (Vilniaus universiteto ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicinos klasteris,
- Kauno "Technopolis" (Kauno technologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto klasteris,
- Klaipėdos mechatronikos mokslo klasteris. Komiteto išvada, 2007-05-18.

Klasteris - ne mažesnė kaip 5 nepriklausomų privačių juridinių asmenų grupė, kurią sieja bendri ekonominiai interesai dalyvaujant konkretaus produkto (-ų) vertės kūrimo grandinėje. Klasteryje, siekiant jo ekonominių interesų, turi dalyvauti ir mokslinių tyrimų įstaigos arba aukštosios mokyklos, taip pat gali dalyvauti profesinio lavinimo mokyklos, asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų dalyvavimas klasteryje turi būti įformintas jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi arba naryste klasteriui koordinuoti įsteigtoje asociacijoje. Žin., 2008, Nr. 7-241, LRV nutarimas.

2006 metais Ūkio ministerija skyrė finansavimą Lietuvos pramonės ir verslo klasterių žemėlapiui parengti. Žin. 2008, Nr. 39-1432, LRV nutarimas.

Patvirtintos COST veiklos grupuojamos į 3 klasterius: Gamtos mokslų, Gyvybės mokslų ir Mokslo visuomenėje klasterį. Kiekvienas šių klasterių apima po tris COST mokslo sritis. intern. inf. 2008.

Teritorinį vienetą gali sudaryti vienas ar daugiau ūkių, ūkių grupė ar ūkių „klasteris" arba moliuskų auginimo plotas, kurie dėl savo geografinės padėties ir nuotolio nuo kitų ūkių grupių ar ūkių „klasterių" arba moliuskų auginimo plotų gali būti laikomi vienu epidemiologiniu vienetu. OL L 328, 2006-11-24, direktyva.

Klasteris yra loginė disko dalis, jungianti grupę fizinių disko sektorių (vieno sektoriaus dydis yra 512 baitų). LR 1999.

[...] specialistų pastangomis buvo sujungti į skirtinius kompiuterių grupių („klasterių") paskirstytųjų skaičiavimų tinklą (GRID). Mokslo Lietuva 2005.

Studentų aukštosiose mokyklose atranka atsitiktinė klasterinė. Klasteriai tai natūralūs analizės vienetų junginiai. Pastaroji atrankos forma taikoma tam tikromis aplinkybėmis, kurias šis tyrimas iš principo atitinka: kiekvienas generalinės visumos narys priklauso tik vienam klasteriui, žinomas generalinės visumos narių skaičius sudarantis klasterius, klasteriai nėra labai dideli ir yra geografiškai kompaktiški. intern. inf. 2006.

[...] tokios šiuolaikinių technologijų naujovės palengvina gyvenimą [...]. Kita vertus, jos palaipsniui izoliuoja žmones, skirstydamos juos į atskirus klasterius kompiuterinės erudicijos ir/ar socialinio statuso lygmens atžvilgiais [...]. Literatūra ir menas (P@rkas) 2007.

Vienas iš klasterio tikslų – įvertinti globalizacijos, daugiakultūriškumo, imigracijos ir emigracijos poveikį šiandieninei kalbos situacijai, kalbos kitimui ir kalbos raidai. intern.inf. 2009.