LT EN
Atitikmenys informacinių technologijų specialistas, kompiuterininkas
Susiję žodžiai IT, aipadas, aipodas

Vartosenos pavyzdžiai

[...] IT-istai paprastai mėgsta savo darbą ir yra apmokami už rezultatą, o ne prasėdėtą darbo laiką? [...] IT specialistas kažkodėl asocijuojasi labiau su Ilja Laurusu ar Bilu Geitsu, o ne akiniuotu jaunuoliu sulinkusiu stuburu. NŽ-A 2013 (6), p. 442.