LT EN
ambicingas kurį planuojant ar dėl kurio veikiant įdedama ambicijų
Originalo forma ambitio

Vartosenos pavyzdžiai

Lisabonoje ES užsibrėžė labai ambicingą uždavinį – per maždaug dešimt metų tapti pasaulio ekonomikos lydere. Seimo rezoliucijos priedas, 2002-07-03.

Daugelis tų, kurie pateikė savo nuostatas šiuo klausimu, pabrėžė, kaip svarbu būsimoje Konstitucinėje sutartyje jį spręsti pakankamai ambicingai. Pranešimas, 2002-11-13.

ES jau yra priimti, taip pat rengiami sektoriniai planavimo dokumentai, kurie padės derinti šalių narių veiksmus siekiant aktyviai mažinti atotrūkį tarp užsibrėžtų ambicingų planų ir realiai pasiektų rezultatų. Žin. 2007, Nr. 20-755, LRV nutarimas.

Pasirinkus šią galimybę, reikėtų priimti ambicingą reguliavimo priemonę, kuri padėtų išspręsti tris pagrindinius uždavinius. Reglamentas, 2007-10-17.

Dabartinis 2005– 2008 m. veiksmų planas yra ambicingas projektas. EK komunikatas, 2008-09-18.

Taip pat komitetas: 1. Sveikina Europos Komisijos komunikatą, kuris tinkamai ir ambicingai įtvirtina ir detalizuoja Švedijos-Lenkijos iniciatyvą dėl rytinės Europos kaimynystės politikos dimensijos. Komiteto išvada, 2008-12-12.