LT EN
butlegeris prekiautojas kontrabandinėmis prekėmis, taip pat ir intelektiniais produktais, pvz., muzika
Originalo forma bootleger

Vartosenos pavyzdžiai

Pasibaigus JAV sausojo įstatymo veikimui žodis butlegeris ėmė reikšti prekiautojus visokiomis kontrabandinėmis prekėmis, dažniausiai pilstuku ar naudotais automobiliais. intern. inf. 2010.

Kennedy tevas ir stambus alkoholio butlegeris (kontrab.) buvo ir nuo to visas klanas iskilo. intern. kom. 2010.